Wepro home

Ban dang ky chua click vao day
Wepro home

  Hướng Dẫn Cách Chèn Hiệu ứng Cho Blog •·.·´¯`·.·• Thế Giới Quanh Teen•·.·´¯`·.·•

  Share
  avatar
  phamphuc2008
  Thành viên We
  Thành viên We

  Đến từ Đến từ : daklak

  Hướng Dẫn Cách Chèn Hiệu ứng Cho Blog •·.·´¯`·.·• Thế Giới Quanh Teen•·.·´¯`·.·•

  Bài gửi by phamphuc2008 on 30/3/2009, 8:10 pm

  <DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
  <embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/3ngoisao.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
  </DIV>
  Hiệu ứng Bồ Câu Bay

  <DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 1500; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 1000">
  <embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/bocaubay.swf " width="700" height="1000" wmode="transparent" align="left">
  </DIV>
  Hiệu ứng Bướm Bay Và Pháo Hoa

  <DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 1500; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 1000">
  <embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/buombayvaphaohoa.swf " width="700" height="1000" wmode="transparent" align="left">
  </DIV>
  Hiệu ứng Những Trái Bóng Đung Đưa

  <DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
  <embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/nhungtraibong.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right"> </DIV>
  Hiệu ứng Chòm Sao Sáng

  <DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
  <embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/sao.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
  </DIV>
  Hiệu ứng Sao Thập Cẩm Đủ Màu

  <DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
  <embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/SaoThapCamDuMau.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
  </DIV>
  Hiệu ứng Sao Rơi

  <DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
  <embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/saroi.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
  </DIV>
  Hiệu ứng Tim Hồng Bay Lên

  <DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 1500; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 1000">
  <embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/timhong.swf" width="700" height="1000" wmode="transparent" align="left">
  </DIV>
  Hiệu ứng Bướm Trắng Bay

  <DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
  <embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/BuomTrangBay.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
  </DIV>
  Hiệu ứng Cá Bơi Lội Tung Tăng

  <DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
  <embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/caboiloi.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
  </DIV>
  Hiệu ứng Tuyết Rơi Và Sao Bay

  <DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
  <embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/tuyetsao.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
  </DIV>
  Hiệu ứng Đôi Bướm Xanh Bay

  <DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
  <embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/buomxanh.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
  </DIV>
  Hiệu ứng Dàn Sao Đung Đưa

  <DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
  <embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/saodungdua.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
  </DIV>
  Ui! nhìu thế này thì Post mấy trang cũng ko hết mất. Vậy mình hướng dẫn ngắn gọn rùi các bạn tự chèn Link vào vậy.
  Đây là đoạn mã đầy đủ.

  <DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
  <embed src=" XXXXX " width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
  </DIV>

  Các bạn nhấn chuột vào đường Link bên dưới xem thử trước. Thấy Hiệu Ứng nào đẹp thì Copy và Paste vào chỗ XXXX rùi bỏ vào "Góc Vui" là xong
  He he nhìu chưa nào. chọn tẹt tèn ten nhé!
  Chúc Thành Công
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/8.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/9.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/5.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/6.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/13.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/14.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/17.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/21.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/23.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/25.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/27.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/33.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/35.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/40.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/45.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/49.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/51.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/52.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/54.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/55.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/57.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/61.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/62.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/66.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/67.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/81.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/82.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/88.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/113.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/129.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/129.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/140.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/141.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/100.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/22.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/1.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/2.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/3.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/4.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/10.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/11.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/12.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/15.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/16.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/18.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/19.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/20.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/22.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/24.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/26.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/28.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/29.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/30.swf
  http://imgfree.21cn.com/free/flash/31.swf

   Hôm nay: 17/12/2018, 11:29 am